Herstart onderwijs

Het MT heeft de achterliggende week gebruikt om bij diverse instanties (Rijksoverheid, PO-raad, lokale overheid) te dubbelchecken of we niets verkeerd doen als we vasthouden aan de door ons ingezette richting. We krijgen bij elk loket hetzelfde antwoord: als je goede argumenten hebt om af te wijken, dan mag dat. Kortom: we houden vast aan de door ons ingeslagen weg.

Verder lezen