Plusklas

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor deelname aan de plusklas?

Wij maken als school gebruik van het  SiDi -protocol. Dit betekent dat wij in groep 1,2,3 en 6 jaarlijks een signaleringslijst afnemen. Met die lijst signaleren wij kenmerken die bij begaafde of hoogbegaafde leerlingen horen. De volgende stap is  dat deze gesignaleerde leerlingen gediagnosticeerd worden. Dit gaat aan de hand van het diagnose formulier dat ook bij het SiDi protocol hoort. Deze diagnose bestaat uit een zeer uitgebreide vragenlijst, onder andere op het gebied van het leervermogen en de sociaal- emotionele ontwikkeling. De uitkomst van deze vragenlijst bepaalt of er wordt doorgegaan met de volgende stap. Er moeten daarvoor in ieder geval genoeg punten zijn gescoord op het onderdeel leervermogen. Verder bekijken wij bij iedere leerling individueel of deze past in de plusklas qua doorzettingsvermogen, vermogen tot samenwerken en zelfstandigheid. Vervolgens wordt de leerling doorgetoetst met de Cito’s van begrijpend lezen en rekenen. Dit wordt eerst gedeeld met ouders. Als er een voorsprong blijkt te zijn van meer dan een jaar, komt de leerling in aanmerking voor deelname.

Waaraan wordt in de plusklas gewerkt?

In de plusklas werken wij aan drie verschillende doelen: leren leren, leren leven en leren denken. Dit  zijn namelijk doelen die bij begaafde en hoogbegaafde leerlingen moeilijk bereikt kunnen worden met het reguliere aanbod in de klas, terwijl ze wel heel belangrijk zijn.

Hoe ziet een morgen in de plusklas eruit?

Er wordt gewerkt aan projecten die opgebouwd zijn volgens de taxonomie van Bloom. Dit kunnen hogere denk orde opdrachten zijn maar ook projecten op de computer van het programma plannex waarvoor wij als school een licentie hebben gekocht. Hierbij wordt er ook geoefend met het stellen  van goede onderzoeksvragen als een medeleerling een presentatie geeft over zijn/ haar project.

Ook werken wij met de methode op ontdekkingsreis waarbij er veel aandacht is voor de sociaal- emotionele ontwikkeling en het leren kennen van jezelf, met de denkhoeden van Bono, hoogbegaafd nou en en de methode Fixie en Growie.

Verder wordt er gefilosofeerd, gediscussieerd , smartgames en denkspellen gespeeld  zoals tricoda, schaken, lasergame, rush hour etc. en  breinkrakers opgelost. Kortom: er wordt op verschillende manieren gewerkt aan de drie bovengenoemde doelen.

Hoe wordt inzichtelijk gemaakt wat de vorderingen zijn met betrekking tot de drie genoemde doelen?

Een keer per jaar krijgt iedere plusklas leerling een rapport  waarin de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. Dit  rapport is toegevoegd als bijlage aan het reguliere overgangs rapport.