Ziek melden

Twijfelt u of u uw kind moet ziekmelden met corona-gerelateerde klachten? Checkt u dan de handige beslisboom! Moet uw kind inderdaad thuisblijven vanwege corona, maar was het anders wel naar school gegaan? Vinkt u dan onderaan het desbetreffende vinkje aan.