Huisvesting

Het gebouw is in 2019 uitgebreid. De school heeft nu 13 groepslokalen. Elk van de lokalen is voorzien van een touchscreen. In computers wordt voorzien door mobiele computerkasten die in het lokaal worden gebracht als computerwerk aan de orde is.

Er zijn drie ruimtes beschikbaar voor RT. In één van deze ruimtes bevindt zich de orthotheek. De managementassistente heeft een werkruimte en we beschikken over een personeels- en een directiekamer. De zorgcoördinatoren hebben een eigen werkplek. De bovengenoemde ruimtes worden ook ingezet voor hulp aan leerlingen, gesprekken met ouders, onderzoek van leerlingen door de schoolarts, de logopedist, de orthopedagoog, e.d.

Er is een gemeenschapsruimte, die benut wordt voor verschillende vakken en bijeenkomsten en een bibliotheek voor de uitleen van boeken.

Een sporthal is gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school. Deze wordt ook gebruikt door andere basisscholen in de omgeving. Groep 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in ons schoolgebouw.

Groen Schoolplein

Sinds oktober 2020 hebben we een groen schoolplein. Dat houdt in dat we een flink aantal stoeptegels hebben vervangen voor een meer open grondbekleding: er is begroeiing aangebracht, er is boomschors neergelegd en er zijn wadi’s gemaakt om waterstromen op gang te brengen. Het plein wordt regelmatig in de klassen besproken. Daarmee hopen we de dynamiek op het plein vriendelijker en rustiger te maken, maar we denken ook dat leerlingen meer eigenaarschap bij het plein gaan voelen.

Uiteraard ‘leeft’ een groen schoolplein. Dat wil zeggen dat we er nooit helemaal klaar mee zijn. Regelmatig planten kinderen zelf plantjes in het lapje grond van hun klas. Daarnaast proberen we ook planten te cultiveren die eetbare vruchten voortbrengen.

Om u een indruk van het plein te geven, staan hieronder wat foto’s van hoe het was, hoe de ouders zich inzetten bij de veranderingen en hoe het geworden is.