Parro

Gebruikersovereenkomst Parro

Op de Groen van Prinstererschool is ouderbetrokkenheid een belangrijk speerpunt. We vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over hoe het op school toe gaat en we merken dat ouders graag bereid zijn binnen hun mogelijkheden bij te dragen aan de school.

Sinds enkele jaren gebruiken we daarom de app Parro, een product van ParnasSys. Het is een prachtig product waarmee de leerkracht op een laagdrempelige manier contact kan leggen met het thuisfront en waarmee ouders eenvoudig contact kunnen zoeken met de leerkracht voor kleinigheden.

Via de app ontvangen ouders wekelijks updates van wat er in de groep gebeurt en waar de leerlingen mee bezig zijn. Daarnaast kan via Parro ouderhulp of materiaal worden gevraagd en de oudergesprekken kunnen via Parro worden gepland. Ouders kunnen via Parro ook korte berichten aan de groepsleerkracht doorgeven.

Richtlijnen

We vinden het belangrijk om op de Groen van Prinstererschool Parro op de juiste wijze te gebruiken:

  • Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Berichten mogen niet met derden worden gedeeld.
  • In Parro worden enkel foto’s geplaatst van de klas van uw eigen kind en deze worden alleen met de ouders van deze klas gedeeld.
  • In Parro kunnen foto’s niet worden gedeeld met derden.
  • Parro is een informatief middel waarmee korte boodschappen doorgegeven kunnen worden tussen school en ouders.
  • Als de boodschap een gesprek nodig heeft, maken we een afspraak of we bellen met elkaar.
  • Huiswerk kan via Parro worden aangeboden.
  • Leerkrachten reageren (indien gewenst) binnen 2 werkdagen op een bericht van ouders.
  • Spoedberichten worden telefonisch of persoonlijk doorgegeven.
  • Voor het plannen van oudergesprekken wordt ook gebruik gemaakt van Parro. Ouders kunnen zichzelf dan inschrijven op voorgestelde dagen en een tijdstip kiezen dat hen het beste uitkomt.