Holmwoods

Met Holmwoods werken we in groep 6 tot en met 8 met slimme doelen. Dit betekent dat aan het begin van het jaar een doel wordt aangemaakt, zodat leerlingen per week een aantal minuten aan het werk zijn. We houden de volgende richtlijnen aan:

  • Groep 6: 30 min.
  • Groep 7: 40 min.
  • Groep 8: 45 min.

Het aantal minuten betekent niet automatisch het aantal klokminuten, maar hoeveel minuten daadwerkelijk aan de opdracht wordt gewerkt. Als er even niet getypt wordt, loopt de klok niet door. Als een opdracht fout is, wordt deze tijd ook niet meegerekend. Het gevolg is dat leerlingen vaak langer werken dan de aangegeven minuten.

Wij vinden het echter belangrijk dat de leerlingen hun percentagedoel behalen i.p.v. het tijdsdoel. Het kan namelijk zijn dat het percentagedoel is behaald, maar nog niet aan het tijdsdoel is voldaan. Hier zullen we niet op letten als het percentagedoel is behaald. Zie de afbeelding hieronder met een uitleg over deze percentagedoelen.

Als de leerlingen op het roze blokje klikken, komen ze in onderstaand overzicht terecht.

De blauwe lijn laat de doelen zien van het hele jaar. De groene lijn laat de resultaten van de leerling zien. Zodra de groene lijn op of boven de blauwe lijn zit, dan is de leerling goed aan de slag. Loopt de groene lijn onder de blauwe, dan betekent dat de leerling achterloopt. De leerling moet meer minuten werken per week om het doel te behalen.

Na schooltijd inhalen

Is het doelpercentage niet behaald en loopt de leerling achter op schema, dat wil zeggen: de groene lijn loopt onder de blauwe lijn? Dan moet de leerling na schooltijd de minuten inhalen die hij of zij tekort komt.

Dyslexie

Is er sprake van dyslexie, dan kan dit in Holmwoods aangepast worden. De tekst wordt dan voorgelezen. Daarnaast kunnen de leerlingen op verzoek een woordenlijst ontvangen die passend zijn bij de Unit.