Over ons

Identiteit

De Groen van Prinstererschool is een reformatorische school die valt onder het bestuur van de ‘Schoolvereniging uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Kampen’. Statutair doel is het “verstrekken van onderwijs” en de grondslag is het “onveranderlijke Woord van God, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619”. Lees meer

Team

Het team bestaat uit een goede mix aan ervaring en jeugdig enthousiasme. Met vier mannen in het team scoren we bovengemiddeld en gelukkig staan ook de dames hun mannetje. Het team verdeelt zich over het kleuters (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3-5) en bovenbouw (groep 6-8). Elk team wordt aangestuurd door een teamleider. Lees meer…

Onderwijs

Het onderwijs dat op de Groen van Prinstererschool gegeven wordt, kan worden omschreven als no-nonsense. Niet extreem vernieuwend en ook niet ouderwets. We informeren ons terdege over de vernieuwingen in onderwijsland, maar staan niet altijd vooraan om de innovaties in te voeren. We houden van rust, betrouwbaarheid en een stevige rol voor de leerkracht. We stimuleren onze leerlingen om zelfverantwoordelijk te leren, maar weten uit ervaring dat een model en motivator in de persoon van een leerkracht onmisbaar is. Lees meer…

Ondersteuning

We zorgen goed voor onze leerlingen. Dat begint meteen in groep 1 en dat houden we vol tot en met groep 8. het is onze diepe overtuiging dat een kind het best tot leren komt als het zich veilig voel en gezien weet. Uiteraard observeert de leerkracht de kinderen dagelijks, maar voeren we gedurende de verschillende leerjaren ook een aantal metingen uit om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind. Uitvallers of kinderen die juist iets meer kunnen krijgen maatwerk aangeboden. Ook kinderen die vanwege sociaal-emotionele problematiek extra zorg behoeven, worden zo goed mogelijk begeleid. Lees meer…

Organisatie

De school heeft een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden schoolvereniging. Vanuit de schoolvereniging is een Commissie van Toezicht benoemd. Vanuit de ouders en het personeel is een medezeggenschapsraad benoemd. De school participeert in de federatie IJsselland. Daarnaast neemt de school voor de zorg deel aan het landelijke samenwerkingsverband Berséba. Lees meer…

Huisvesting

De school is gehuisvest in de wijk Cellesbroek in Kampen. De school telt 13 leslokalen en een speellokaal waar de kleuters gym krijgen. Op loopafstand is de sporthal Cellesbroek, waar de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs krijgen. Het schoolplein is in ontwikkeling en wordt uiteindelijk een ‘groen’ plein, waarbij tegels ruimte maken voor natuurlijke invulling, waar leerlingen zelf zorg voor dragen. Lees meer…

Opleidingsschool

We vinden het belangrijk en fijn om stagiaires op school op te leiden. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van jong talent en wij kunnen op onze beurt weer leren wat er tegenwoordig op de opleiding wordt onderwezen. De Groen van Prinsterschool is een erkende opleidingsschool voor studenten van Driestar Educatief. Lees meer…