Logopedie

Op iedere basisschool in Kampen komt een logopedist. Zij is werkzaam vanuit Logopedie op Scholen Lelystad (verbonden aan Stichting SchOOL) en komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag, vloeiendheid, auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van  de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere communicatieve, spraak- en/of taalontwikkeling.

De screening

Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar worden. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit formulier moet  ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht ge├»nformeerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.

Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:

  • adviezen voor ouders en leerkrachten
  • verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging.

Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl