Dyslexie

Graag geven wij een toelichting op ons dyslexie-protocol, omdat wij regelmatig merken dat dat niet altijd voor iedereen duidelijk is en er natuurlijk ook regelmatig een nieuwe groep ouders is die er weer mee te maken krijgt. We geven de toelichting aan de hand van een aantal vragen.

Wat is de Anneke Smits screening?

In groep 2 wordt bij alle leerlingen een preventieve screening afgenomen. Hieruit kunnen wij opmaken of er vroege signalen zijn die ( kunnen) wijzen op dyslexie.Bij deze screening komen o.a aan de orde:

Komt een leerling onvoldoende uit de screening dan hoeft dat nog niet te betekenen dat er sprake is van dyslexie maar zijn er wel aanwijzingen dat dit zich in de toekomst mogelijk zo zou kunnen ontwikkelen. Wij bieden dan de mogelijkheid gebruik te maken van het programma BOUW! Dit is een programma waarvan is aangetoond dat er goede resultaten mee worden behaald en dat  ervoor kan zorgen dat leerlingen niet in het dyslexie protocol terecht komen omdat de lees ontwikkeling dan toch goed op gang komt.

Wat is de herfstsignalering?

In de maand November in  groep 3 wordt , als onderdeel van de leesmethode, de herfst signalering afgenomen. Hier kunnen opnieuw aanwijzingen uit voort komen dat de lees ontwikkeling niet verloopt zoals zou moeten. Er kan dan alsnog gekozen worden om het programma BOUW, in te zetten of er wordt een andere interventie gepleegd. In ieder geval wordt gestart met extra hulp op het gebied van lezen.

Wanneer gaat het dyslexie-protocol van start?

Als een leerling een E score haalt op de DMT ( de woordjes leestoets van Cito die 2x per jaar wordt afgenomen) komt de leerling in het dyslexie protocol terecht.  Hij/ zij hoort dan bij de ( landelijk gezien)  10% laagst scorende leerlingen op het gebied van lezen.

Wat houdt het dyslexie-protocol in?

De leerling krijgt dan extra ondersteuning om de ernst van de achterstand aan te tonen. Hiervoor zijn een aantal gevalideerde methodes die gebruikt mogen worden. Wij maken op school gebruik van de methode connect. Een leerling krijgt dan drie keer per week extra hulp. Het kan gebeuren dat door de extra hulp een leerling bij een hernieuwde afname van de DMT geen E meer meer scoort en dus niet meer bij de 10% laagst scorende leerlingen hoort. Op dat moment stopt de deelname aan het dyslexie- protocol.

Wanneer kan er een dyslexieonderzoek worden aangevraagd?

Als de leerling ondanks de intensieve extra hulp de achterstand niet kwijt raakt en drie keer achter elkaar een E score op de DMT heeft gehaald komt hij/ zij in aanmerking voor een dyslexie- onderzoek. Omdat er om het half jaar getoetst mag worden duurt dit  traject dus minimaal een jaar. Het dossier wat dan ingeleverd moet worden moet aan een heel aantal eisen voldoen. Het wordt gescreend door Driestar-Educatief en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Kampen. Die beslist of het dossier aan alle eisen voldoet en de leerling in aanmerking komt voor een dyslexie onderzoek.

Komt er altijd een diagnose dyslexie uit als er getest gaat worden?

In  vrijwel alle gevallen komt er een diagnose dyslexie als er getest gaat worden. Een heel enkel keer komt het voor dat een leerling wel de diagnose dyslexie krijgt, maar net niet aan alle voorwaarden voldoet om ook in aanmerking te komen voor een aanvullende vergoede behandeling.

Wat houdt die vergoede dyslexie behandeling in?

De leerling krijgt dan een behandeling die vergoed wordt vanuit de eigen basisverzekering. Wij hebben een vaste behandelaar. Dit is een orthopedagoge die in dienst is van de Driestar en wekelijks bij ons op school komt. Als een leerling hiervoor in aanmerking komt komen er altijd eerst gesprekken waarin wordt uitgelegd hoe het reject gaat verlopen.

Waarom komen alleen leerlingen die drie keer een E hebben gehaald op de DMT in aanmerking voor onderzoek en eventuele behandeling?

Dit is bij wet zo geregeld. Een leerling moet voldoen aan de term ernstige, enkelvoudige ( dat betekent dat de lees problemen niet door een andere oorzaak kunnen worden verklaard) dyslexie. Alleen dan wordt de behandeling vergoed vanuit de eigen basisverzekering van ouders.

Hoe kan het dat mijn kind als het eenmaal op het voortgezet onderwijs zit,  soms heel snel wel de diagnose dyslexie kan krijgen terwijl het er op de basisschool ook al op leek maar er toen geen onderzoek plaats vond?

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat moet  het daar op zijn eigen onderwijsniveau voldoen aan de eis om tot de 10% slechtst scorende leerlingen te horen. Stel een leerling gaat naar het HAVO. Hij/ zij zal daar sneller bij de 10% laagst scorende leerlingen behoren dan op het basisonderwijs omdat daar ook leerlingen zitten die bijvoorbeeld naar BBL, KBL of MAVO gaan. Op het VO wordt  er wel een dyslexie verklaring afgegeven en kan er gebruik gemaakt worden van compenserende maatregelen maar komt een leerling niet meer in aanmerking voor een vergoede behandeling.

Disclaimer: bovenstaande regels worden vanuit de overheid vastgelegd en daar hebben wij verder geen invloed op