Verlof aanvragen

U kunt om verschillende redenen verlof aanvragen. Verlofaanvragen worden behandeld door de teamleider van de bouw waar uw kind in valt. In geval van een huwelijk of begrafenis in de nabije familiekring wordt een verlof vrijwel altijd verleend. In andere gevallen maakt de teamleider een inschatting of het verlof toegekend kan worden. U mag er in geen geval van uitgaan dat het verlof automatisch wordt toegekend. Meer leest u op de website van rijksoverheid.nl

Formulier

U kunt onderstaand formulier invullen om verlof aan te vragen. Als u voor meerdere kinderen verlof aanvraagt, vragen we u het formulier meerdere keren in te vullen, aangezien dan waarschijnlijk ook meerdere teamleiders betrokken zijn.