Team

Groepsleerkrachten

Corien Bart
Groepsleerkracht

Trudeke Boersema
Groepsleerkracht

Ardy Brand
Groepsleerkracht

Bertanja van Dorp
Groepsleerkracht


Anneke van Dorp
Groepsleerkracht

Arjan van Es
Groepsleerkracht

Hennely Gijsenbergh
Groepsleerkracht


Martha Groothedde
Groepsleerkracht

Erik Haase
Groepsleerkracht

Henriëtte Hazenberg
Groepsleerkracht

Lieneke Heerens
Groepsleerkracht

Anja Hofstede
Groepsleerkracht

Karin Kampjes
Groepsleerkracht

Hendriëtte Koele
Groepsleerkracht

Adriënne Koele
Groepsleerkracht

Johanne Lobbezoo
Groepsleerkracht

Berthran van ’t Oever
Groepsleerkracht


Betsie Oosterom
Groepsleerkracht

Elsbeth Pierik
Groepsleerkracht

Remmie Schilder
Groepsleerkracht

Hilda Spaan
Groepsleerkracht

Geerjanneke Stolk
Groepsleerkracht

Marinelle Stoter
Groepsleerkracht

Hennie Vader
Groepsleerkracht
Zorg en ondersteuning


Aletta Bart
Onderwijsassistent
handvaardigheid

Annemieke ten Brinke
Onderwijsassistent

Ria van Dorp
Intern begeleider

Marjolein van den Dragt
Onderwijsassistent

Dilande Lambregtse
Intern begeleider

Fenneke Last
Remedial teacher

Esther Leusink
Onderwijsassistent

Henrike Limburg
Onderwijsassistent


Elsbeth Pierik
Remedial teacher

Stijntje Stoter
Remedial teacher


Elise Wensink
Onderwijsassistent
handvaardigheid
Management

Aletta Bart
Managementassistente

Arjan van Es
Teamleider middenbouw

Lieneke Heerens
Teamleider onderbouw

Jan Jaap Karsten
Directeur-bestuurder

Berthran van ’t Oever
Teamleider bovenbouw
Vrijwilligers en invallers


Gerdien Aalberts
Invalleerkracht

Fia Hazenberg
Invalleerkracht

Jan Heerens
Klusjesman

Matthea Janse
Invalleerkracht


Hanna van Oossanen
Invalleerkracht

Kitty van Oussoren
Vaste vrijwilliger


Femmy Riezebos
Invalleerkracht


Bertha Vinke
Vaste vrijwilliger

De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. 

Er is een managementassistente werkzaam met als hoofdtaak het ondersteunen van de directeur-bestuurder bij zijn werkzaamheden. 

Naast de directeur-bestuurder zijn er teamleiders voor de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (3 tot en met 5) en voor de bovenbouw (groep 6 tot en met 8). Zij zijn lid van het managementteam en belast met de dagelijkse gang van zaken in hun bouw. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de binnen hun team vallende leerkrachten en een aantal schoolbrede taken. De directeur-bestuurder is voorzitter van het schoolbrede gedeelte van de teamvergaderingen, de teamleiders zijn voorzitter van de bouwvergaderingen met hun team. Op de vergaderingen worden allerlei praktische zaken besproken en uitgevoerd. 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij of zij geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan het managementteam en de zorgcoördinator en extern aan de ouders. 

De IB’ers zijn belast met de coördinatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Een onderdeel daarvan is de verantwoordelijkheid voor het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Mede aan de hand van de toetsuitslagen en de leerlingbesprekingen bepalen zij in overleg met de leerkrachten, wie extra begeleiding nodig heeft. Zij coördineren deze hulp en nemen zo nodig contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider en orthopedagoog. Tevens coördineren zij de schoolontwikkeling op het punt van het pedagogisch klimaat. 

De remedial teachers geven hulp aan de door de zorgcoördinator aangewezen leerlingen. Er zal veelal hernieuwde instructie gegeven worden op onderwerpen die reeds in de groep zijn behandeld. Er zijn ook enkele leerlingen, die een apart programma volgen en daarvoor begeleiding nodig hebben. De vorderingen worden bijgehouden en besproken met de zorgcoördinator en de desbetreffende groepsleerkracht tijdens de leerlingbespreking. Ook buiten deze geplande besprekingen om houden de verantwoordelijke collega’s elkaar op de hoogte.

De onderwijsassistentes assisteren bij het geven van onderwijs in de verschillende groepen. Zij functioneren onder leiding van de groepsleerkracht en verricht allerhande activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. 

Eén van onze leerkrachten is tevens als ICT-coördinator aangesteld en als zodanig verantwoordelijk voor het computeronderwijs. 

In de groepen 5 tot en met 8 wordt er door een onderwijsassistente handvaardigheid en handwerken gegeven.