ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet een aantal gegevens publiceren op haar website. De te publiceren informatie bestaat uit gegevens die een ANBI volgens de regelgeving moet openbaren. De wijze van publiceren was altijd vormvrij. Dit is veranderd: Vanaf 1 januari 2021 moeten grotere ANBI’s gegevens publiceren door een ingevuld standaardformulier als PDF-document op hun website te plaatsen. De Groen van Prinstererschool plaatst daarom jaarlijks het formulier op haar website. Het ingevulde formulier vindt u hier.