Schoolgebouw

De school heeft 13 groepslokalen. 

Er zijn drie ruimtes beschikbaar voor RT. In één van deze ruimtes bevindt zich de orthotheek. De managementassistente heeft een werkruimte en we beschikken over een personeels- en een directiekamer. De zorgcoördinatoren hebben een eigen werkplek. De bovengenoemde ruimtes worden ook ingezet voor hulp aan leerlingen, gesprekken met ouders, onderzoek van leerlingen door de schoolarts, de logopedist, de orthopedagoog, e.d.

Er is een gemeenschapsruimte, die benut wordt voor verschillende vakken en bijeenkomsten en een bibliotheek voor de uitleen van boeken.

 

Een sporthal is gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school. Deze wordt ook gebruikt door andere basisscholen in de omgeving. Groep 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in ons schoolgebouw.

198