Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.40 - 12.00 uur en 's middags van 12.45 - 15.00 uur.

Op maandagmiddag zijn de leerlingen van groep 1 vrij.
Groep 2 gaat op maandagmiddag wel naar school.
Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij.
Vanaf groep 4 gaan de leerlingen ook op vrijdagmiddag naar school.

De morgenpauze is voor groep 5 en 6 van 10.15 tot 10.30 uur en voor groep 3, 4, 7 en 8 van 10.30 tot 10.45 uur.
Van 11.55 tot 12.10 uur wordt in groepsverband met de leerlingen gegeten, waarna zij tot 12.45 uur naar buiten gaan.
In de groepen 1 en 2 komen moeders eten met de kinderen, zij gaan daarna met de kinderen naar buiten tot 12.45 uur. 

210