Schoolplan 2023-2027

Het is dit schooljaar een ‘schoolplanjaar’. Dat houdt in dat alle scholen in het primair onderwijs een schoolplan moeten schrijven waarin de hoofdlijnen voor de schooljaren 2023-2027 staan beschreven. 

Natuurlijk kun je zo’n plan snel in elkaar zetten met wat kortetermijndoelen, zaken die je geregeld wilt zien in die vier jaar en wat problemen die opgelost moeten worden, maar dat is een gemiste kans.

Bij het maken van plannen is het belangrijk dat alle betrokken hetzelfde doel nastreven. Zo niet, dan is elk plan gedoemd te mislukken. Het is dus zaak om als eerste alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, ouders en toezichthouders) te horen: wat is het grote doel dat, of wat zijn grote doelen die deze school zou moeten nastreven? Wat is nou echt belangrijk? 

Dat is best moeilijk, want vaak word je in je denken beperkt door hoe de situatie nu is. We hebben een gebouw, we hebben een team, we hebben een aanpak, dus de neiging is er om van daaruit door te redeneren en op voorhand al afscheid te nemen van bepaalde ideeën of wensen.

Daarnaast kan het lastig zijn om de neuzen dezelfde kant op te krijgen: de één wil dit, een ander heeft een andere oplossing en een derde wil het helemaal anders gaan doen. Het is dus belangrijk om uit te zoeken wat men gemeenschappelijk wil.

Daarnaast is het erg belangrijk om je definities scherp te krijgen. ‘De leerling centraal’ is een prachtig doel, maar wat houdt dat nou precies in? De een zegt: ‘We doen toch alles voor de leerling? Dus die staat centraal!’ terwijl een ander veel verder wil gaan en wil starten met gepersonaliseerd leren.

Het schoolplanjaar is zo bezien een geweldige kans om het vuurtje bij je collega’s eens flink op te stoken en hen warm te krijgen voor een volgende stap met het onderwijs. Ik verheug me erop!