Verkouden: wel of niet naar school?

Sinds de heropening zijn de regels voor het thuisblijfbeleid verder aangescherpt. U als ouder moet de afweging maken of u het kind thuishoudt of niet. De onderstaande beslisboom is daarbij een handig hulpmiddel. U kunt op de afbeelding klikken om de beslisboom te downloaden als pdf.