Herstart onderwijs

Het MT heeft de achterliggende week gebruikt om bij diverse instanties (Rijksoverheid, PO-raad, lokale overheid) te dubbelchecken of we niets verkeerd doen als we vasthouden aan de door ons ingezette richting. We krijgen bij elk loket hetzelfde antwoord: als je goede argumenten hebt om af te wijken, dan mag dat.

Daarnaast hebben we naar aanleiding van onze mail veel bijval vanuit de ouders gehad en enkele kritische mails. De kritische mails hebben we goed bekeken en we hebben contact gelegd met de afzenders ervan om eventueel maatwerk te leveren.

Kortom: we houden vast aan de door ons ingeslagen weg. Wel zullen we na de eerste 8 lesdagen grondig evalueren. We staan dus nog steeds open voor feedback vanuit de ouders. Daarnaast zullen we de beslissingen en informatie vanuit de rijksoverheid en de lokale overheid nauwlettend volgen.