Corona statusupdate

Gisteravond is bekend geworden dat de overheid de scholen weer onder voorwaarden toestaat hun deuren te openen voor leerlingen. De voorwaarden vindt u hier. Vanmorgen heeft het team vergaderd en met inachtneming van de voorwaarden een plan opgesteld voor hervatting van het onderwijs. Dat delen we graag met u.

We zijn er nog niet, maar we danken de Allerhoogste voor Zijn genade, dat Hij ons niet allemáál heeft willen wegnemen, wat niet minder dan verdiend en rechtvaardig zou zijn. We zijn er ons dubbel bewust van dat elke dag die de school opengaat, genadetijd is en een grote verantwoordelijkheid betekent. We bidden God om Zijn kracht dat wij die tijd goed zullen gebruiken. Daarnaast vragen we om Zijn troost voor al die mensen die een familielid of vriend verloren in de achterliggende tijd.

Jaarplanning

De jaarplanning omvatte één week meivakantie en één week junivakantie. Bij handhaving daarvan zouden we na de geplande meivakantie nog één week thuisonderwijs moeten geven, daarna de kinderen anderhalve week op school moeten ontvangen om daarna weer met vakantie te gaan. We hebben daarom besloten de junivakantie naar voren te halen en aan te laten sluiten op de meivakantie. We hebben dus vakantie van 27 april tot en met 8 mei. Op 11 mei worden de kinderen weer op school verwacht volgens het hieronder uitgewerkte schema. De vakantie van 25 mei tot en met 29 mei vervalt. 22 mei (dag na Hemelvaart) is wel nog steeds een vrije dag. Mocht u met uw gezin al plannen hebben gemaakt voor de junivakantie die onder de huidige omstandigheden gewoon door kunnen gaan en die u redelijkerwijs niet meer kunt afzeggen, meldt u zich dan bij de teamleider of directeur.

Herstart

Op 11 mei zal de school weer geopend worden voor leerlingen. Daarmee is echter nog lang niet alles bij het oude, dus we zetten wat zaken voor u op een rij. We delen de leerlingen op in twee groepen op achternaam van de kinderen, zodat kinderen uit één gezin altijd tegelijk naar school zullen gaan. Kinderen waarvan de eerste letter van de achternaam in het alfabet valt in de reeks A tot en met J vormen een groep en de kinderen waarvan de eerste letter van de achternaam in het alfabet valt in de reeks K tot en met Z vormen een groep. Kinderen uit samengestelde gezinnen die vanwege verschillende achternamen met verschillende tijden te maken zouden krijgen, kunnen hun eigen voorkeur bepalen en deze vóór eind deze week melden bij de betrokken leerkrachten. Als u, om wat voor reden dan ook, wilt ruilen van groep, zoekt u dan zelf een ouder en kind op die willen ruilen en dient u het verzoek in via email met alle betrokkenen (ouders, leerkracht, teamleider/directeur) in CC. Eenzijdige verzoeken worden niet in behandeling genomen. Absenten worden genoteerd, dus laat ons niet in het ongewisse.

De eerste dag zal vooral in het teken staan van verwerking en sociaal-emotionele begeleiding. De dagen daarop zullen de leerkrachten zich een beeld vormen van de stand van zaken ten aanzien van het geleerde en op basis daarvan hun onderwijsaanbod opstellen en aanscherpen.

Lestijden zijn van 8:45 tot en met 11:45 en van 12:30 tot en met 15:15. Uw kind maakt dus een van de dagdelen mee. Op woensdag wordt afwisselend een van de beide groepen op school verwelkomd. Let op: groep 3 wordt nu ook op vrijdagmiddag ingedeeld! Zie de bijlage voor een schema.

Randvoorwaarden

  • Het schoolplein is niet toegankelijk voor ouders. Graag uw kind tot aan het hek brengen. Op het schoolplein staan meesters en juffen klaar om uw kind op te vangen.
  • Breng uw kind niet te vroeg: vanaf 9:35 is er pleinwacht, daarvoor niet. Ook kinderen die zelf naar school toekomen, niet eerder laten aankomen dan 9:35.
  • Op 11 mei graag de boeken voor de volgende vakken meenemen van huis: rekenen, taal en spelling. Overige vakken en van school geleende materialen volgen later. Geleende geluidsdempers en etuis wel graag meegeven.

Afronding thuisonderwijs

U krijgt nog twee keer een lesbrief thuis, voor morgen en overmorgen. Nog even doorzetten! Opvang op school wordt zoveel mogelijk afgebouwd, maar als u na de herstart toch klem komt te zitten vanwege vitale beroepen of andere omstandigheden, dan horen we het graag.

Schoolbibliotheek

Boeken die uit de schoolbieb geleend zijn en die uitgelezen zijn, kunnen op het afhaalmoment morgen (11:00-12:00) worden ingeleverd. Er staan kratten bij de hoofdingang waar ze in kunnen.